PREMIUM KVALITET

K-pakken

Markedets retteste og mest forutsigbare konstruksjonspakke i tre

PB_43266485_redigert
 • KONSTRUKSJONSPAKKE - EN RASK VEI TIL LUKKET BYGG

 • KAPPET, MERKET OG MONTERINGSKLART

 • FRESTE SPOR

 • FORENKLER BYGGEPROSESSEN

 • KOSTNADSEFFEKTIVT OG FORUTSIGBART

TOPP KVALITET OG GUNSTIG TOTALØKONOMI

Med vår lange erfaring og med sikte mot framtidas byggeteknikker, så K-pakken dagens lys. Vår kontrusksjonspakke gir deg et rett og tett bygg i en fei. Uten svinn og unødvendig oppretting er du sikret god kostnadskontroll i byggeprosessen.

Effektiv og kostnadsbesparende

På byggeplasser rundt omkring er det ofte arbeidstimene som er den største kostnadsbelast- ningen. Siden vi bor i Norge, med lange vintre, vær og vind, vil det å få et tett bygg på kortest mulig tid være en stor fordel. K-pakken effektiviserer byggetiden betraktelig - alle virkesdeler, som stendere, losholter, sperrer og bjelkelag, kommer ferdig levert som et byggesett. Alt er kappet på millimeterpresisjon og er tydelig merket. Detaljerte tegninger følger med og viser hvor de enkelte virkesdelene skal plasseres i konstruksjonen. Sviller og dør-/vindusstendere er sporfrest for rask og nøyaktig plassering av stendere og losholter. Bjelkelag leveres med hull for ventilasjon, nedfelte soner for påstøp og klargjort for eventuelle skjulte bæringer.

Bedre for miljøet

Med InnTre Kjeldstads konstruksjonspakke unngår man avkapp og svinn som følge av tradisjonell kapping og sortering på byggeplass. Færre turer til gjenvinningsstasjonen gir bedre resultat på bunnlinja. Vi har høyt fokus på å bruke hele treet, for en bærekraftig produksjon, noe som både kommer deg og generasjonene etter til gode.

Thaulowbakken 1
Konstruksjonstegning av Thaulowbakken 1.
To moderne eneboliger bygget med K-pakken i det etablerte villastrøket på Byåsen i Trondheim. Foto: SPARK studio

Thaulowbakken 1 ferdig bygd. Foto: SPARK Studio

K-pakken

PROSESSEN FRA TEGNING TIL LUKKET BYGG

1

Basert på målsatte tegninger og spesifikasjoner prosjekterer vi hele bærekonstruksjonen: tak, vegger, bjelkelag, stål og limtre.

Architectural or construction project or plans with tools

2

Alle virkesdeler kappes, bearbeides og merkes. Utfreste hakk i sviller og vindusstendere viser plassering av stendere og losholter. Øvrig bearbeiding utføres etter kundens ønske.

Uten-navn-1

3

Hele precut-leveransen blir sortert. Vegger, tak og bjelkelag pakkes separat og merkes med ID-nummer. Detaljerte tegninger viser hvor de enkelte delene skal plasseres i konstruksjonen.

Dry planed solid wood block. Construction industry. For construction and finishing works. Sale of building materials.

4

Mappe med alle monteringstegninger i vannfast papir overleveres på byggeplassen. En Viewer-fil sendes pr e-post, slik at kunden har mulighet til å se prosjektet i 2D eller 3D på sin PC.

PB_43266485_redigert

K-pakken

100% kvalitet

K-produktene som du får i konstruksjonspakken vår; K-pakken er av ypperste kvalitet, av nøye utvalgt tre fra skogen rundt oss. K-stender og K-bjelken er satt sammen av flere små lameller, som er tørket ned før sammenliming. Den unike oppbyggingen sikrer stabil og forustigbar trelast uten skjulte spenninger og konstruksjonen blir 100% rett.

K-produkter

K-stender - Den rette stenderen

K-stenderen er stenderen til alle typer vegger. Resultatet ved bruk av K-stenderen blir en rett og robust vegg, med maksimal stabilitet og minimalt med materialsvinn. Med K-stender unngår man skjulte spenninger som man kjenner fra vanlig trevirke. K-stenderen har en oppbygning som hindrer kuv, vridning og krymp. I kombinasjon med ekstra lavt fuktinnhold gir dette K-stenderen en unik stabilitet.

K-bjelke - Sterk, sterkere, sterkest

K-bjelken er meget sterk og nyttes hovedsaklig i taksperrer, bjelkelag og takstoler. Stabiliteten i bjelken gjør den også til den mest egnede bredstenderen ved store veggtykkelser opptil 300mm. I tillegg egner den seg godt til bruk som stender i tykke yttervegger. Den har et rektangulært tverrsnitt av massivt tre og er derfor meget enkel å montere – uten at du trenger stegforsterkninger.

Bjelkelag

 • unik stabilitet og retthet
 • enkel montering
 • utfreste hakk for skjulte ståldragere
 • hulltaking for ventilasjon på forespørsel
 • nedfreste soner for påstøp

VEGGER

 • unik stabilitet og retthet
 • bærende vegger leveres som precut
 • lettvegger leveres i faste lengder
 • gavlvegger leveres som precut med hakk i sviller
 • hver vegg leveres separat med sviller, stendere og losholter

TAKKONSTRUKSJONER

 • takstoler og/eller sperrer
 • ferdig kappet, bearbeidet og merket
 • faste eller løse utstikk
 • utfreste hakk for møne- og midtdrager
 • målsatt takplan i monteringsperm og Viewer
VELG K-PAKKEN NÅR DU BYGGER, FOR EN EFFEKTIV OG KONTROLLERT BYGGEPROSESS.
Godkjenninger