Strategi og retningslinjer

På denne siden finner du viktige dokumenter som styrer vårt arbeid og våre verdier i Inntre. Vi er opptatt av åpenhet, etikk og bærekraft i alle ledd av vår virksomhet. Derfor har vi samlet våre sentrale strategier og retningslinjer her, tilgjengelig for deg:

ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og har som mål å sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden. Hos InnTre Kjeldstad tar vi denne loven på alvor og jobber kontinuerlig for å bevise vår innsats. Her finner du detaljert informasjon om hvordan vi etterlever Åpenhetsloven og sikrer åpenhet og ansvarlighet i alle våre aktiviteter.

Worker plant a young tree in the garden. Small plantation for a christmas tree. Picea pungens and Abies nordmanniana. Spruce and fir.

Green forest background. Stock photo.

Etiske Retningslinjer og leverandørerklæring

Våre etiske retningslinjer setter standarden for hvordan vi opptrer i forretninger og i samfunnet. Vi tror på å gjøre det rette, selv når ingen ser på, og våre retningslinjer reflekterer denne verdien. Videre stiller vi høye krav til våre leverandører for å sikre at våre verdier og standarder følges. Vår leverandørerklæring er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

NEDLASTNINGER

Disse dokumentene er tilgjengelige for nedlastning, slik at du kan få innsikt i hvordan vi jobber for en mer bærekraftig og etisk fremtid.