Inntre Energi

InnTre Energi er en del av InnTre Kjeldstad-konsernet, som driver fire sagbruk og to videreforedlingsbedrifter i Trøndelag. Inntre Energi har blitt etablert som en del av konsernets fremtidsrettede og bærekraftige strategi.

Inntre Energi

Vårt fokus er fjernvarme og bioenergi, og vårt mål er å levere pålitelige og bærekraftige energiløsninger til vårt lokalsamfunn. Med en allerede etablert fjernvarmevirksomhet i Verdal (InnTre Energi AS) og Steinkjer (InnTre Energi Steinkjes AS), tar vi ansvar for å redusere karbonavtrykket og sikre varme til lokale bedrifter og industri.

Nytt Biobrenselanlegg Verdal,
Ørin 2024-2025

Vi har nå besluttet å sette i gang vårt nyeste prosjekt: Byggingen av et nytt biobrenselanlegg på Ørin Industriområde i Verdal. Med oppføringen av en ny varmesentral med en kapasitet på omtrent 7 MW, vil vi kunne utvide kapasitet til å forsyne både eksisterende og nye kunder på Ørin Industriområde med mer fjernvarme. Den nye varmesentralen er planlagt bygget i tilknytning til den eksisterende varmesentralen ved sagbruket. Varmesentralen er planlagt for å  bruke tørt brensel med et fuktighetsinnhold på mindre enn 35%.

Våre tjenester og forpliktelser

InnTre Energi AS har (pr. 13.10.23) fått konsesjon fra NVE til å bygge, eie og drive fjernvarmeanlegg i Verdal kommune.

Kontakt

Inntre Energi AS har ingen ansatte, men drives av Inntre Kjeldstad AS. Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Gisle Tronstad
Adm.dir Inntre Kjeldstad
gisle.tronstad@inntre.no

Sverre Luktvasslimo
Virkessjef Inntre Kjeldstad/
prosjektleder «NY Fyr Verdal 24/25»
sl@inntre.no

A flat layer of sawdust (wood dust), a by product of wood working (grinding, sanding, drilling etc.).