Ansatte

Kundesenter

Tom Kristian Fornes

Salg/kundesenter
Telefon: 995 98 079

Geir Arne Olsen

Salg/kundesenter

Erlend Stenbro

Salg/kundesenter

Bård A. Wanderås

Salg/kundesenter

Bjørn Storhaug

Transport/ kundesenter

Bente Johansen

Salg/kundesenter

Elin Bade

Salg/kundesenter
Telefon: 475 07 670

Ragnhild Storborg

Salg/kundesenter

Berit Krogstadholm

Leder kundesenter

Marked

Are Hugdahl

Salgssjef trelast innland

Eirik Flønæs

Salgssjef trelast innland

Rune Skjervold

Salgsleder K-produkter

Frode Edvardsen

Eksportsjef / prosjektleder

Tom Helge Stubbe

Salgsingeniør K-produkter

Tore Eidbo-Hansen

Salg region Sør- og Østlandet

Øystein Holten

Markedssjef

Konstruksjon

Marius Størseth

Ingeniør konstruksjon

Marius Alseth

Ingeniør konstruksjon

Thomas Haarstad

Ingeniør konstruksjon

Frode Fuglem

Ingeniør konstruksjon

Rune Børresen

Ingeniør konstruksjon

Jo Kjetil Valli

Precut

Administrasjon

Gisle Tronstad

Adm. dir.

Jon Arne Kjesbu

Driftssjef
Telefon: 900 97 297

Øystein Holten

Markedssjef

Sverre Luktvasslimo

Virkessjef

Magne Erik Røyseng

Regnskapssjef / konst. økonomisjef

Elin Sæheim Fossvik

Leder HR/IK/KS

Rolf Solberg

Leder IT / Adm

Eldrid Seem

Økonomi

Synnøve H. Vold

Økonomi

Gunn Kari Holten

Lønn/personal

Driftsledelse

Jon Arne Kjesbu

Driftssjef
Telefon: 900 97 297

Odd Kjesbu

Fabrikksjef
Telefon: 915 95 398

Bjørn Valsø

Fabrikksjef

Lars Ivar Sundal

Fabrikksjef

Håvard Kjesbu

Fabrikksjef