Ansatte

Kundesenter

Geir Arne Olsen

Salg/kundesenter

Erlend Stenbro

Salg/kundesenter

Bård A. Wanderås

Salg/kundesenter

Bjørn Storhaug

Transport/ kundesenter

Bente D. Rennan

Salg/kundesenter

Elin Bade

Salg/kundesenter
Telefon: 475 07 670

Ragnhild Storborg

Salg/kundesenter

Berit Krogstadholm

Leder kundesenter

Tom Kristian Fornes

Distriksansvarlig
Telefon: 995 98 079

Linn Hege S. Buhaug

Salg/kundesenter

Marked

Øystein Holten

Markedssjef

Are Hugdahl

Salgssjef

Rune Skjervold

Salgsleder K-produkter

Frode Edvardsen

Eksportsjef / prosjektleder

Tore Eidbo-Hansen

Distriktsansvarlig

Tom Kristian Fornes

Distriksansvarlig
Telefon: 995 98 079

Konstruksjon

Marius Størseth

Ingeniør konstruksjon

Marius Alseth

Ingeniør konstruksjon

Thomas Haarstad

Ingeniør konstruksjon

Frode Fuglem

Teamleder/Ingeniør konstruksjon

Rune Børresen

Ingeniør konstruksjon

Jo Kjetil Valli

Precut

Administrasjon

Gisle Tronstad

Adm. dir.

Jon Arne Kjesbu

Driftssjef
Telefon: 900 97 297

Øystein Holten

Markedssjef

Sverre Luktvasslimo

Virkessjef

Magne Erik Røyseng

Økonomisjef

Elin Sæheim Fossvik

Administrasjonssjef

Eldrid Seem

Økonomi

Synnøve H. Vold

Økonomi

Gunn Kari Holten

Lønn/personal

Bjørn Valsø

IT-, kvalitetssystem- og masterdataansvarlig

Driftsledelse

Jon Arne Kjesbu

Driftssjef, Steinkjer
Telefon: 900 97 297

Odd Kjesbu

Fabrikksjef, Verdal
Telefon: 915 95 398

Håvard Kjesbu

Fabrikksjef, Støren

Lars Ivar Sundal

Fabrikksjef, Selbu

Bård A. Wanderås

Avdelingsleder Levanger