Bjelkelagstabell

K-bjelke og K-bjelke Plus+

K-BJELKE OG K-BJELKE PLUS+

Komfortkrav

Spennvidder i mm for vanlige bjelkelag med maks 3,0 kN/m2 nyttelast og tilleggslast fra lette skillevegger (1).

Bjelke over ett spenn

CC avstand300400600
36x250413039003560
36x300478045204160
48x200364034303120
48x250436041303780
48x300505047904410
48x300 PLUS535051004700

Kontinuerlig bjelke over to spenn

CC avstand300400600
36x250433740953738
36x300501947464368
48x200382236023276
48x250457843373969
48x300530350304631
48x300 PLUS5650 53504900

1) Tabellen gjelder samtidig for bjelkelag med 5 cm armert påstøp og egenlast 2,6 kN/m2, forutsatt at nyttelasten er maks 2,0 kN/m2 og uten tilleggslast fra skillevegger (boliger o.l.). Dersom påstøp brukes over store arealer må det utføres egen vurdering mht komfortegenskaper.

Vanlig bjelkelag består av gulv (et platelag), undergulv (et platelag), bjelker og isolasjon, lekter og humling (et platelag). Bjelkelagstabellen forutsetter at bjelkene er lagt over ett eller to spenn, at det er et undergolv av plater som er festet til bjelkene og har limte plateskjøter, og at bjelkelaget har en himling av plater eller bord festet direkte eller via lekter til undersiden.

Lydisolerende etasjeskiller. Tilsvarende Vanlig bjelkelag, men i tillegg overgulv (plate), gipsplate, trinnlydplate (mineralull) og ekstra himlingsplate. For lydisolerende etasjeskillere skal angitte spennvidder multipliseres med 0,89 for å ta hensyn til at bjelkene ikke har en himling som er stivt festet til bjelkens underside og at etasjeskilleren har større egenvekt.

K-BJELKE OG K-BJELKE PLUS+ - tverravstivet

Spennvidder (lysåpning) for vanlige bjelkelag med maks 3,0 kN/m2 nyttelast. Kontrollert mot Sintefs Komfortkrav. Utarbeidet av Sweco 2021 v/Knut Vedeld.

Tverravstivet Bjelke over ett spenn

CC avstand300400600
36x250442041403780
36x300510047404300
48x200404037903410
48x250474044404040
48x300540050804620
48x300 PLUS583054304940

Tverravstivet Kontinuerlig bjelke over to spenn

CC avstand300400600
36x250464143473969
36x300535549774515
48x200424239803581
48x250497746624242
48x300567053344851
48x300 PLUS6122 57025187

FORUTSETNINGER:

• Total egenvekt av gulv, fratrukket evt påstøp, er maksimalt 0,7 kN/m2, dvs gulv (ett platelag), bjelker, isolasjon, lekter og himling (ett platelag).
• Total tykkelse av evt påstøp overstiger ikke 50 mm.
• Gulvsponplater er skrudd og limt til bjelkene.
• Plank på undersiden av kubbing (tverravstiver) er minimum 36x73 mm C24. Forutsettes skrudd og limt til kubbinger og bjelkelaget.
• Kubbing plasseres midt i felt, og er av samme kvalitet og dimensjon som modulbjelkene.

Illustrasjon for utførelse av tverravstiver (kubbing)
Illustrasjon for utførelse av tverravstiver (kubbing)

Beregningskalkulator

Her kan du enkelt beregne hvor mye du trenger av de enkelte produktene til ditt byggeprosjekt. Vi har laget kalkulatorer som finner riktig mengde eller riktig bjelkedimensjon.