PREMIUM KVALITET

K-Bjelke

K-Stender

Rett og stabil. ALLTID.

kjeldstad_stender 2edit_korr
  • RASK VEI TIL LUKKET BYGG
  • KAPPET, MERKET OG MONTERINGSKLART
  • FRESTE SPOR
  • FORENKLER BYGGEPROSESSEN
  • KOSTNADSEFFEKTIVT OG FORUTSIGBART

K-BJELKEN
RETT OG STABIL. ALLTID

K-Bjelken er en unik og sterk bjelke for taksperrer, bjelkelag og takstoler. Stabiliteten i bjelken gjør den også svært egnet som bred- stender ved tykke yttervegger. På grunn av et rektangulært tverrsnitt av massivt tre er den meget enkel å montere, uten behov for steg- forsterkninger.

K-Bjelke leveres som fastlengder eller precut til industri og prosjekt. Vi beregner og leverer prefabrikerte sperrer og bjelkelag med ferdig hull til ventilasjon, nedfelt sone for påstøp og og hakking for skjult opplegg på ståldrager.

For ekstra lange spenn bruker vi K-bjelke Plus - verdens sterkeste 48x300

Unknown
K-bjelke dimensjoner

K-Stender
STENDER SOM ER RETT. UANSETT

K-Stender er trestenderen til alle typer vegger og resultatet blir en rett, robust og stabil konstruksjon uten materialsvinn og unødvendig oppretting.

Stenderen er satt sammen av flere små lameller som er tørket ned før sammenliming. Dette hindrer skjulte spenninger i treverket som vridninger, kantkrok og derformasjoner som man kjenner fra vanlig trevirke.

Vegger bygd med K-stender er kort og godt den sikreste, mest forutsigbare og enkleste vei til rette konstruksjoner i tre.

  • Vegger bygd med K-stender vil ha en retthet som overgår alle andre konstruksjonsmaterialer i tre.
  • På grunn av stabiliteten er den spesielt godt egnet ved store etasjehøyder.
  • Midt-Norsk tømmer, lokal produksjon.
K-Stender dimensjoner

PREMIUM

kvalitet

InnTre Kjeldstads K-bjelker og K-stender er produsert med sammenlimte lameller fra spesielt utvalgt trevirke av Midt-Norsk tømmer. I kombinasjon med ekstra lavt fuktinnhold gir dette K-produkter en retthet som overgår andre konstruksjonsmaterialer i tre.

Godkjenninger
TEKNISK GODKJENNING
For ytterligere informasjon henvises til teknisk godkjenningsnr. 2535 og 2365 på www.sintef.no/byggforsk