For i dag, og for morgendagen

Tre er et supermateriale. Klodens beste byggemateriale – og det sterkeste i forhold til egenvekt. Tre er også det mest miljøvennlige byggematerialet vi har i Norge i dag. Det finnes utrolig mange fordeler med å bygge i tre, her har vi noen av fordelene:

Miljø og klima 

Tre er en fornybar ressurs som kan gjenvinnes og gjenbrukes. Frisk skog binder Co2 gjennom fotosyntese. Co2 lagres i trelasten inntil den frigis gjennom nedbrytning eller forbrenning. Norske skoger driftes etter prinsipp for en bærekraftig skogsdrift, og tilveksten av skog er større en hogsten. Hele treet blir utnyttet i produksjonen, og det er minimalt med svinn. 

Tradisjon og kulturarv 

I Norge har vi lange tradisjoner med å bygge i tre - ikke bare ute på landsbygda. Noen av våre mest ikoniske bygg er også snekret sammen av treverk. Se på bryggen i Bergen eller Bakklandet i Trondheim – de hadde ikke vært like ikoniske om de var bygget i mur. Byggemetodene har selvsagt modernisert seg siden bryggene ble bygget langs Nidelven, men råmaterialet, tre, er stort sett de samme.  

Bryggerekken langs Nidelven i Trondheim

Bedrer innemiljøet 

Tre er et levende materiale, som bedrer romfølelsen og gir rom en bedre akustikk. Treet «lever» med oss innendørs, og bidrar positivt til inneklimaet. Det regulerer varme og fuktighet, og er naturens eget ventilasjonsanlegg. 

Happy little girl indoors

Positiv helseeffekt 

Du har kanskje ikke tenkt over det, men tre er et fantastisk materiale som påvirker deg mer enn du tror. Studier viser at rom med synlig treverk har en positiv effekt på oss mennesker. Det gir oss en følelse av velvære og senker hjerterytmen. Samtidig er det med på å gi oss mindre stress, bedrer konsentrasjonsevnen og øker trivselsfaktoren.  

Frihet og lav egenvekt

Å bygge med tre gir deg uendelig med muligheter, da tre gir deg stor frihet i utforming. Tre er verdens sterkeste byggemateriale i forhold til egenvekt. Trekonstruksjoner har bare 20% egenvekt om man sammenligner mot armert betong. Dermed kan fundamentet i bygget gjøres enklere og rimeligere. 

FNs bærekraftsmål - hva kan vi bidra med?

FN har satt 17 mål vi kan jobbe etter, for en bedre verden for fremtidige generasjoner. Vi har alle et ansvar, noe vi i InnTre Kjeldstad tar på alvor.

Bygg- og anleggsnæringen forbruker 40% av all energi i verden, produserer 40% av alt avfall og står for 40% av all ressursbruk. Næringen står også for 17% av alle CO2-utslippene. Ved mer bruk av tre og prefabrikerte løsninger kan man oppnå en større miljøgevinst, om man sammenligner med betong og stål.

Vi leverer varige byggeløsninger produsert av en fornybar ressurs. Treet hogges i områdene rundt fabrikkene våre, vi forvalter skogen godt og vi er opptatt av å bruke hele treet i produksjonen vår.

 

Treet hogges i områdene rundt fabrikkene våre. (Foto Knoff)
Treet hogges i områdene rundt fabrikkene våre. (Foto Knoff)