Om oss

InnTre Kjeldstad er en sammensmeltet trøndersk bedrift som strekker seg fra Støren i sør, til Steinkjer i nord. Vi kan vise til over 100 års erfaring innen sagbruk og treproduksjon. 

Inntre-Befaring-006

Inntre Kjeldstad

Ved å fusjonere de to selskapene InnTre AS og Kjeldstad trelast AS, har vi blitt trøndelags største leverandør av byggevarer. Vi utnytter kunnskapen og erfaringene de ulike sagbrukene har tilegnet seg gjennom årevis med drift.

Med alt dette i bagasjen, kan vi dermed produsere det beste innen byggematerialer og trelast. Kunnskapen og erfaringene vi har med oss, har resultert i at vi har utviklet topp moderne produkter for dagens byggestandard. Vi er i stadig utvikling, og vil fortsette å utvikle produkter for dagens og for framtidas byggemetoder. 

 

INNTRE

InnTre AS ble etablert i 1999, etter sammenslåingen av tre sagbruk med solid erfaring innen sagbrukstradisjon. Innbryn Sagbruk & Høvleri i Snåsa, Kirknesvaag Sagbruk & Høvleri på Steinkjer, og Trones Bruk i Verdal ble nå InnTre AS.

KJELDSTAD

Ingebrigt Kjeldstad og Nils Fuglem startet samdrift i Selbu allerede i 1918. Ingebrigt ble eneeier fra 1921, og virksomheten utvidet seg etter etablering på dagens lokasjon, Borsethmoen, i 1933. Kjeldstad fikk etterhvert avdelinger på Støren og Levanger, i tillegg til Selbu.

2. generasjon overtok selskapet rundt 1960, og 3. generasjon i 1987. 4. generasjon overtok fra 2003, og det var nå 16 aksjonærer. I 2010 solgte de selskapet til InnTre Holding AS (51%) og daværende MajaTeknobygg AS (49%). 4 år senere kunne InnTre Holding AS kalle seg eneeier med 100% av aksjene.

Sammen ble vi InnTre Kjeldstad AS.

Sawmill warehouse
Maaling av toemmer
Kjeldstad_1960
1930
Green forest background. Stock photo.

Hvorfor velge oss?

Alle våre produkter produseres av lokal skog, behandlet og foredlet med respekt og kunnskap til råvaren. Vår erfaring strekker seg tilbake flere generasjoner, og vi er stolte av å kunne tilby førsteklasses byggematerialer produsert av lokal trøndersk skog. Vi har fokus på bærekraft, utvikling og størst mulig utnyttelse av råvaren.