K-pakken

– nøkkelen til suksessfull harmoni

Oversikt-illu-scaled

K-pakken ble løsningen på konstruksjonen som suksessfullt binder minnesmerket Tukthuset i Trondheim, og de moderne boenhetene sammen i harmoni. For å kunne binde de historiske husene sammen, med dagens byggestandard, kunne man ikke velge en standard løsning.

I harmoni med historien

På Kalvskinnet i Trondheim har K-pakken vært essensiell for å kunne skape moderne boenheter i harmoni med de historiske trehusene. Trange byområder stiller høye krav til utnyttelse av arealet, og med spesialtilpassede vinkler og spennende takkonstruksjoner, ble K-pakken det naturlige valget for Tømrermester Arnstein Sørgård på prosjekt Tukthuset i Trondheim. For å kunne binde de historiske husene sammen, med dagens byggestandard, måtte det spesialtilpassede konstruksjoner til.   

 

- Det er selvsagt en utfordring å bygge i slike trange byområder. Her var det jo mange faktorer som skulle tas hensyn til. Vi valgt K-pakken av flere grunner, men det er jo ikke til å legge skjul på at det forenklet byggeprosessen vår - og ikke minst logistikken. Dette prosjektet hadde blitt svært utfordrende uten K-pakken fra Inntre Kjeldstad.

Per Kristian Refseth, daglig leder i Tømrermester Arnstein Sørgård AS

Tukthuset6

K-pakken som konstruksjon leveres monteringsklar, etter eksakte mål fra arkitektens tegninger, og løftes på plass som et puslespill når det ankommer byggeplass. En forenklet byggeprosess sammen med produktenes suverene bæreevnet i forhold til egenvekt, gjør K-pakken til det klare valg, spesielt på utfordrende bygg som dette. 

Tukthuset5

Hvorfor velge K-PAKKEN?

På utfordrende bygg vil K-pakken være et sikkert valg. Byggesettet inneholder detaljerte monteringsanvisninger, og alt er merket godt slik at byggets konstruksjon er oppe på kort tid. Dette gir en god kostnadskontroll for deg som utbygger.

Alle bjelkenummer er klargjort for eventuelle ventilasjonsanlegg og dragere. Les mer om K-pakken her.  Ønsker du et pristilbud på ditt prosjekt? Ta kontakt med oss i konstruksjonsavdelingen.

Tukthuset3
tukthuset 3
Tukthuset 1
tukthuset 2

K-pakken ble prosjektert og produsert ut fra arkitektens tegninger.