Derfor støtter Inntre Kjeldstad elevbedriften

GVS Skogtjenester

En skigard varer ikke evig, sies det. Det har elevene på GVS Skogtjenester i Grong gjort en forretningsidé ut av. 

Elevene har nemlig etablert en ungdomsbedrift, hvor de ikke bare henter stammer og greiner som ellers ville ha ligget igjen på hogstfeltet, men også utfører viktig tynningsarbeid i skogen. Gjennom dette arbeidet gir de trevirket et nytt og forlenget liv som skigard.

– Vi henter ut alt virke selv, fjerner barken og brenner staur. Så møter vi opp uten ekstra kostnad og setter opp skigarden, sier Sondre Røst, som er daglig leder i GVS Skogtjenester UB og som går 2. året på Naturbruk, jakt og skog på Grong videregående skole.

Det er tre over alt. Ikke bare i skogen, selvsagt. Ikke minst i bygg. Det er miljøvennlig og bærekraftig. Mens flytrafikken står for to prosent av all klimagassutslipp her i verden, står betong, byggemateriale som det brukes mest av, for rundt åtte prosent. Tre er noe helt annet. Det er både naturlig og fornybart. Fremtiden er treets, helt klart.

Øystein Holten, markedssjef i InnTre Kjeldstad, er glad for samarbeidet med GVS Skogtjenester.

– Dette er et godt eksempel på hva en elevbedrift kan oppnå. Skogen er viktig for fremtiden, og disse elevene er vår fremtidige underskog, sier Holten.

For InnTre Kjeldstad er det viktig å utnytte hele råvaren i sin produksjon. Ved å støtte GVS Skogtjenester, fremmes bærekraftig skogsdrift og verdiskapning. Å bygge med tre er ikke bare miljøvennlig. Det er også det billigste alternativet. Å bruke tømmer fra nærområdene rundt fabrikkene sørger for både et kortreist og bærekraftig materiale.

GVS Skogtjenester deltok nylig i NM i Ungt Entrepenørskap i konkurranse med over 70 elevbedrifter fra resten av landet. Det ble ingen medalje denne gangen, men de fikk markert seg og skaffet seg viktig erfaring. For elevbedriften lager ikke bare skigard.

– Vi gjør også felle- og ryddeoppdrag som grunneierne ikke vil ta, sier medelev Ingrid Amalie Gjersvik.

De tar tar også følgende oppdrag:

• Tynning av skog
• Planting av skog
• Ungskogpleie
• Vedproduksjon

IMG_4671

– Vi er opptatt av å se helheten i skogen. De trærne som er de fineste og sterkeste, lar vi stå. Da vil vi få en sunnest mulig skog, en skog som trolig ikke ville vært like bra om vi ikke hadde tynnet den ut, sier Martin Staldvik Wallervand, som også jobber i ungdomsbedriften.

Øystein Holten i Inntre Kjeldstad er sikker på at tre vil bli brukt stadig mer som byggemateriale.

– Tre er et bærekraftig byggemateriale som binder CO2, og vi vil se mer av det i fremtiden. Å støtte ungdomsbedrifter som GVS Skogtjenester bidrar til å sikre at kommende generasjoner forstår og verdsetter verdien av bærekraftig ressursbruk.