BIprodukter

Bestilling av sagflis og spon på våre 5 utsalgsteder:  Støren, Selbu, Levanger, Verdal og Steinkjer.

Spon

Spon er et biprodukt fra høvleprosessen på sagbruket, og kalles også kutterflis. Kommer fra tørket trelast. Tørr og fin spon som har god sugeevne og som egner seg godt som dyrestrø. 

Sagflis

Fin usortert flis fra saging av tømmer. Brukes til til dyrestrø, drensgrøfter eller biobrensel.

Bestilling

Klikk på knappen på ditt aktuelle hentested for å sende en e-post med din bestilling.
Vi jobber med en ny e-handelsløsning. Men mens vi venter på denne, ønsker vi å motta bestillinger på e-post.